4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Sertifika Programı

AR-GE/TASARIM MERKEZİ KURULUMUNA BAŞVURUSU
DANIŞMALIK HİZMETİ

Üniversite Onaylı Sertifika Uzaktan Eğitim
Eğitim Ücreti: 0,00 TL
Kredi Kartına Taksit İmkanı !

AR-GE/TASARIM MERKEZİ KURULUMUNA BAŞVURUSU DANIŞMALIK HİZMETİ

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumuna Başvurusu Danışmanlık Hizmeti

5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun ve ikincil mevzuatında ortaya konan değişiklikler ile özel sektör tarafından kurulan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki faaliyetlere yönelik şu indirim, istisna, destek ve teşvikler getirilmiştir.

  • Ar-Ge ve Tasarım İndirimi: Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.
  • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Doktoralı veya temel bilimlerden yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95, yüksek lisanslı veya temel bilimlerden lisans derecesine sahip olanlar için %90, diğer Ar-Ge, tasarım ve destek personeli için ise % 80 oranında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanır.
  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
  • Damga Vergisi İstisnası: Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için bu Kanun kapsamındaki her türlü̈ Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
  • Gümrük Vergisi İstisnası: Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü̈ fondan muaftır.
  • Temel Bilimler Desteği: Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 2016 yılında hazırlanan “Ar-Ge Reform Paketi” ile de Ar-Ge Merkezi kurulabilmesi için gerekli Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 50’den 15’e düşürülmüş[1], Tasarım Merkezi kurulabilmesi için ise TZE Tasarım personeli sayısı 10 olarak belirlenmiştir. Böylece daha çok firmanın Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmasının yolu açılmıştır.

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ar-Ge ve inovasyon danışmanlığı konusunda Türkiye’de ve yaklaşık 50 ülkede 20 yıllık deneyime sahip İNOMER’le işbirliği halinde, firmaların Ar-Ge/Tasarım Merkezi Belgesine başvurabilmeleri için ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlamaktadır.

Firmanız için Ar-Ge/Tasarım Merkezi Belgesi almak ve teşviklerden yararlanmak için lütfen bizimle temasa geçiniz.Danışmanlık Kurumsal Nitelikte Olup Ücretlendirme Karşılıklı Görüşme İle Belirlenecektir.

 

Tel: 0-224-2942902

E-Posta: usem@uludag.edu.tr

 

 

[1] Söz konusu sayı, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre imalat başlığı altında yer alan bazı sektörler için 30 olarak uygulanır

Kredi Kartına Taksit İmkanı
Eğitim Ücreti: 0,00 TL